Akcjonariat

Struktura własności kapitału zakładowego MIRBUD S.A. na dzień 30.08.2018r. (nie obejmuje zmian dokonanych po dniu 30.08.2018, o których emitent informował raportami bieżącymi)

 
 

Akcjonariusz

   Liczba posiadanych  akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos

33 367 726

40,45%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

10 193 049

12,36%

Peter Gyllenhammar AB

4 300 400

5,21%

Pozostali akcjonariusze

34 631 325

40,98%

Razem

82 492 500

100,00%

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 82 492 500 akcji, w tym:

  • 19 500 000 akcji Serii A,
  • 14 625 000 akcji Serii B,
  •   2 264 000 akcji Serii C,
  •   3 611 000 akcji Serii D,
  •   5 000 000 akcji Serii E,
  • 10 000 000 akcji Serii F,
  • 10 000 000 akcji Serii G,
  • 10 000 000 akcji Serii H,
  •   7 492 500 akcji Serii I.


Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.