Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

TERMINARZ PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH w roku 2017

 

 Zakres raportu

 Data publikacji

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

21 kwietnia 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017r.

26 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport za  I półrocze 2017 r.

30 sierpnia 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

20 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II i IV kwartał 2017 roku.