Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

TERMINARZ PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH w roku 2018

 

 Zakres raportu

 Data publikacji

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

27 kwietnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

28 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport za  I półrocze 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

28 listopada 2018 r.

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II i IV kwartał 2018 roku.