Bieżący raport - Przystąpienie do ESPI

2008-12-19
Numer raportu:
1/2008
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że stosownie do §10 ust.1 Regulaminu Korzystania z elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Spółka z dniem 19.12.2008 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI.