Bieżący raport - Powzięcie informacji o zakwalifikowaniu Emitenta do II etapu przetargu ograniczonego na "Budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej.

2009-12-31
Numer raportu:
83/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, w którym podano ostateczną listę firm, które zakwalifikowały się do II etapu prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej.
W gronie zakwalifikowanych firm znalazło się Konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A. W skład Konsorcjum wchodzą także: Budownictwo Drogowe "ALTKOM" Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna,
Emitent będzie informował o przebiegu postępowania przetargowego w kolejnych raportach bieżących.