Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargowym na wykonanie przebudowy dróg gminnych: nr18(115363E) i nr20(115365E) na terenie gminy Skierniewice

2009-12-03
Numer raportu:
74/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2009 roku otrzymał pismo od Urzędu Gminy Skierniewice, które informuje o wyborze oferty MIRBUD S.A, w postępowaniu w trybie przetargowym na wykonanie przebudowy dróg gminnych: nr 18(115363E) i nr 20 (115365E) na terenie gminy Skierniewice .
Oferta MIRBUD S.A. spełniała warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otrzymała maksymalną ilość – 100 punktów, a tym samym została uznana, jako najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert.

Wartość oferty brutto: 1.949.300,69 zł.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Emitent będzie czekał na zaproszenie Zamawiającego do podpisania umowy po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty.
Emitent będzie informował o przebiegu procesu w kolejnych raportach bieżących