Bieżący raport - Powzięcie informacji o zakwalifikowaniu Emitenta do II etapu przetargu ograniczonego na "Budowę obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od km ok.31+000 do km 43+500.

2009-12-03
Numer raportu:
75/2009
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2009 roku otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie, w którym podano ostateczną listę firm, które zakwalifikowały się do II etapu prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od km ok.31+000 do km 43+500.
W gronie zakwalifikowanych firm znalazło się Konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A. W skład Konsorcjum wchodzą także: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzecz Podlaski S.A.
Emitent będzie informował o przebiegu postępowania przetargowego w kolejnych raportach bieżących.