Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

2011-09-08
Numer raportu:
37/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 08.09.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą związaną z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wpływających na rozwój i perspektywy prowadzonej działalności o następujących transakcjach zawartych na akcjach Emitenta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną:
1. W dniu 11.08.2011r. kupno 790 akcji po cenie 2,33 zł.
2. W dniu 19.08.2011r. kupno 2.170 akcji po średniej cenie 2,58 zł.
3. W dniu 24.08.2011r. kupno 500 akcji po cenie 2,60 zł.
4. W dniu 25.08.2011r. kupno 2.217 akcji po cenie średniej 2,61 zł.
5. W dniu 26.08.2011r. kupno 5.800 akcji po cenie średniej 2,64 zł.
6. W dniu 29.08.2011r. kupno 1.302 akcji po cenie średniej 2,62 zł.
7. W dniu 30.08.2011r. kupno 898 akcji po cenie 2,60 zł.
8. W dniu 31.08.2011r. kupno 34.672 akcji po cenie średniej 2,70 zł.
9. W dniu 31.08.2011r. sprzedaż 25.116 akcji po cenie średniej 2,71 zł.
10. W dniu 01.09.2011r. kupno 47.819 akcji po cenie średniej 2,79 zł.
11. W dniu 02.09.2011r. kupno 717 akcji po cenie średniej 2,72 zł.
12. W dniu 05.09.2011r. kupno 1.700 akcji po cenie 2,68 zł.
13. W dniu 06.09.2011r. sprzedaż 21.537 akcji po cenie 2,67 zł.
14. W dniu 06.09.2011r. kupno 28.446 akcji po cenie średniej 2,67 zł.

Powyższe transakcje zawarte zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.

Na dzień 08.09.2011r. po uwzględnieniu wyżej opisanych transakcji Pan Jerzy Mirgos posiada bezpośrednio 29.712.317 akcji oraz pośrednio przez podmiot kontrolowany 2.122.447 akcji co łącznie stanowi 31.834.764 akcji Emitenta.