Bieżący raport - Zawarcie umowy z Inwestorem

2011-10-28
Numer raportu:
42/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż w dniu 27.10.2011r. została zawarta z Inwestorem – spółką pod firmą FARRIS INVESTMENTS Sp. z o.o. z/s w Warszawie umowa na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zespołu Pawilonów Handlowych KARUZELA PARK w Biskupcu (dalej "Umowa").

Wartość zawartej Umowy wynosi: 13.407.000,00 zł brutto.

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.