Bieżący raport - Przekształcenie spółki zależnej

2011-10-04
Numer raportu:
41/2011
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Halina Mirgos - Prezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 03.10.2011r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki zależnej Emitenta, w Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółkę Akcyjną (nazwa skrócona: PBDiM KOBYLARNIA S.A.)
W rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego PBDiM KOBYLARNIA S.A. została zarejestrowana pod nr KRS 0000396760.