Bieżący raport - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

2015-12-01
Numer raportu:
33/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent, "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jerzego Mirgos, Prezesa Zarządu Emitenta, transakcji nabycia 125 910 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 26,27 i 30 listopada 2015 r., w tym:

  • 37 240 akcji Spółki po cenie 0,84 złotych za akcję w dniu 26 listopada 2015 r.,
  • 68 424 akcji Spółki po cenie 0,84 złotych za akcję w dniu 27 listopada 2015 r.,
  • 20 246 akcji Spółki po cenie 0,84 złotych za akcję w dniu 30 listopada 2015 r.