Bieżący raport - Nabycie udziałów w Expo Arena, rejestracja przez sąd

2015-12-03
Numer raportu:
35/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 2 grudnia 2015r. informację, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 25 listopada 2015 r. wpisał w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego EXPO ARENA S.A. z siedzibą w Ostródzie o nr 0000513712 zmiany Umowy Spółki EXPO ARENA S.A. z siedzibą w Ostródzie na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 2015 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 64 mln złotych zł do kwoty 85,428 mln złotych zł, w drodze emisji 64 mln nowych akcji imiennych zwykłych serii B,
o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja. Akcje zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej.

Tym samym Emitent skutecznie objął wszystkie nowoutworzone akcje w spółce Expo Arena. W okresie od 09.07.2014r do 22.07.2015 Emitent dokonywał sukcesywnie wpłat  na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EXPO ARENA S.A. W celu częściowego sfinansowania inwestycji Emitent dokonał emisji obligacji trzyletnich zabezpieczonych w łącznej kwocie 25 400 000 w lipcu 2014r. Pozostałe środki niezbędne do sfinansowania ww. inwestycji Spółka pozyskała z kredytów obrotowych w rachunkach bieżących ( PKO BP S.A. i Banku Millennium S.A.) oraz środków obrotowych.

Po dokonaniu rejestracji zmiany Umowy Spółki EXPO ARENA S.A. w Ostródzie Emitent posiada 85.427.900 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każdy i łącznej wartości  85.427.900,00 zł. tj. 99.99988 % kapitału zakładowego. Pozostała część akcji jest w posiadaniu Gminy Ostróda.

Expo Arena została zbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. To największe w północno-wschodniej Polsce centrum targowo-konferencyjne, a zarazem drugie pod względem wielkości w kraju. Powierzchnia kompleksu wynosi obecnie blisko 58 tys. mkw. (powierzchnia wystawiennicza ponad 40 tys. mkw), a powierzchnia konferencyjna ponad 2 tys. mkw.