Bieżący raport - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 11 czerwca 2018 roku

2018-06-11
Numer raportu:
33/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofertcie - WZA lista powyżej 5%
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 11 czerwca 2018 roku:

1. MIRGOS JERZY TOMASZ 
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji  - 33.358.650
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 76,94%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 40,44%

2. NATIONALE-NEDERLANDEN
Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 10.000.000
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 23,06%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 12.12%