Bieżący raport - Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

2018-08-03
Numer raportu:
42/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – transakcje osób zarządczych
Podpisy osób reprezentujących:
Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 03 sierpnia 2018 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcji zakupu akcji Spółki MIRBUD S.A. dokonanej w dniu 01 sierpnia 2018 r.
 
Treść powiadomienia o dokonanej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.