Bieżący raport - Podpisanie Umowy na budowę budynków magazynowych zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III

2018-07-02
Numer raportu:
36/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 02 lipca 2018 r. otrzymał zwrotnie podpisaną Umowę (dalej: Umowa) z Industrial Center 33 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynków magazynowych z częścią socjalno-biurową, obiektów towarzyszących dróg wewnętrznych, placów utwardzonych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą Budynek „A” Etap I o powierzchni zabudowy około 21.569,58 mkw. oraz budynku „B” o powierzchni zabudowy hali około 23.000,41 m.kw. i dodatkowo biura zewnętrznego o powierzchni 295,00 mkw..

Łączna wartość Umowy: 17.751.000,29 euro netto, co wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku wynosi 77.422.762,86 zł netto , w tym:

  • Budynek  A Etap 1 o wartości 9.421.489,18 euro netto, co wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku wynosi 41.092.767,20 zł netto
  • Budynek  B o wartości 8.329.511,11 euro netto co wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku wynosi 36.329.995,66 zł netto

I opcjonalnie:

  • Budynek  A Etap 2 o wartości 4.029.566,07 euro netto, co wg kursu średniego NBP z dnia 29
  • czerwca 2018 roku wynosi 17.575.355,37 zł netto.
  • wzmocnienie gruntu (palowanie; wymiana gruntu; ulepszenie) pod budynkiem  A – 152 142,86 EUR co wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku wynosi 663.586,30 zł netto
  • wzmocnienie gruntu (palowanie; wymiana gruntu; ulepszenie) pod budynkiem B – 457 380,95 EUR co wg kursu średniego NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku wynosi 1.994.912,75 zł netto
  • oświetlenie LED – 6,00 EUR / m2

O rozpoczęciu prac budowlanych na podstawie listu intencyjnego Emitent informował Raportem Bieżącym 13/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.