Bieżący raport - Korekta Raportu nr 38 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

2016-11-17
Numer raportu:
38/2016/K
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – transakcje osób zarządczych
Podpisy osób reprezentujących:
Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu, Tomasz Sałata - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 38/2016 dokonuje korekty raportu  poprzez dołączenie skanu zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 października 2016 roku od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji  zwykłych na okaziciela Spółki  MIRBUD  S.A. dokonanych w dniu 14 października 2016 r.

Treść raportu nie uległa zmianie
 
Załączniki: