Bieżący raport - Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

2016-12-28
Numer raportu:
46/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – transakcje osób zarządczych
Podpisy osób reprezentujących:
Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu, Tomasz Sałata - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. dokonanych  w dniu 27 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o transakcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.