Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę VENDO PARK

2017-04-14
Numer raportu:
12/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) na Generalne Wykonawstwo Parku Handlowego „VENDO PARK” w Skierniewicach z Inwestorem Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49

Wartość Umowy: 9.262.195,20 zł brutto.

Termin zakończenia wszystkich prac wymienionych w Umowie i odbiór inwestycji do dnia 11.12.2017r.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.