Bieżący raport - Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

2018-10-02
Numer raportu:
53/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 MAR – transakcje osób zarządczych
Podpisy osób reprezentujących:
Tomasz Sałata - Członek Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 02 października 2018 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcji zakupu akcji Spółki MIRBUD S.A. dokonanej w dniu 02 października 2018 r.

Treść powiadomienia o dokonanej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik: Powiadomienie o transakcji JM 021018 MRB